कुणी करावे वृक्षारोपण?

डॉ. संजय नाकाडे, हिंगोली
Monday, 22 July 2019

कुणी करावे वृक्षारोपण
अरे तु पण आणि मी पण
करु आपण वन संवर्धन
झाडे लावा सर्व जण।।धृ।।

कुणी करावे वृक्षारोपण
अरे तु पण आणि मी पण
करु आपण वन संवर्धन
झाडे लावा सर्व जण।।धृ।।

हात लावु मातीला 
द्या सोडुनी मी पण
भिवु नका सुक्ष्म-जंतुंना
ते तर भुमीचे आप्तजन..१

झाडे लागवड न करणे
यात कसले शहाणपण
झाडामुळे पृथ्वीचा
तृप्त होईल कण न कण..२

झुले आणी पारंब्या
आठवा आपले लहानपण
सुंदर मुलींचा तो थवा

मग पंचमी चे गायन..३
वरी फुलांचा गजरा
खाली हिरवेगार पान
दरसाल दरवर्षी
धरे करिले तरुण...४

उंच फळे खाली पाडिती
किती उमदे त्यांचे मन
पाहुनी धरित्रीचे हे रुप
संजय होईल हर्षमान..५

झाडे लावा झाडे जगवा
शुद्ध हवा वाचवा प्राण
अडवुनी गिरीवर ढगांना
वाढवतील ते जल प्रमाण

 

Tags

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News