लग्न...

पूजा रमेश सकुंडे, सातारा
Saturday, 26 January 2019

लग्न म्हणजे नसतो फक्त दोन जीवांचा मेळ
तो तर असतो दोन कुटुंबांचा सुंदर असा खेळ... 

लग्न म्हणजे सासर आणि माहेर
दोघांनाही जपण्याचा आपण केलेला आहेर... 

दोन्हीही वेगळे असले तरी असतात मात्र एक
प्रेमाचा धागा जोडलेला असतो आपल्या मनाशी नेक... 

लग्न म्हणजे वाहणाऱ्या प्रेमाचा झरा
वाटतो प्रत्येकाला नेहमी हवा हवासा... 

लग्न म्हणजे दोन कुटुंबाची काळजी
पण होते हे पूर्ण बनून एकमेकांचे सोबती... 

लग्न म्हणजे नसतो फक्त दोन जीवांचा मेळ
तो तर असतो दोन कुटुंबांचा सुंदर असा खेळ... 

लग्न म्हणजे सासर आणि माहेर
दोघांनाही जपण्याचा आपण केलेला आहेर... 

दोन्हीही वेगळे असले तरी असतात मात्र एक
प्रेमाचा धागा जोडलेला असतो आपल्या मनाशी नेक... 

लग्न म्हणजे वाहणाऱ्या प्रेमाचा झरा
वाटतो प्रत्येकाला नेहमी हवा हवासा... 

लग्न म्हणजे दोन कुटुंबाची काळजी
पण होते हे पूर्ण बनून एकमेकांचे सोबती... 

लग्न असतो दोन कुटुंबातील दुवा 
त्यामुळे दोन्ही कुटंबांनी तो जपावा... 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News