एक होतं माळीण

सागर डवरी
Saturday, 3 August 2019

डोंगरात वसलेले छोटेशे
माझेच जणू ते गाव होते
कोंडले तेथे कित्येक जीव
माळीन त्याचे नाव होते

आपला जेव्हा दूर होतो
आसवांचा पुर होतो
मनातल्या भावनांचा
आजही काहूर होतो

डोंगरात वसलेले छोटेशे
माझेच जणू ते गाव होते
कोंडले तेथे कित्येक जीव
माळीन त्याचे नाव होते

आठवूनी तो थरार आजही
जीव येथे हूरहूर होतो
ऐकता आता बातमी एखादी
हृदयी ठोका चूरचूर होतो

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News