थोडसं स्वतःला वाचावसं वाटतं 

काजल देशमुख, सातारा 
Saturday, 26 January 2019

पुस्तकाप्रमाणे स्वतःला थोडं वाचवस वाटतं
आज थोडसं वेडं होऊन जगावसं वाटतं...

दुसऱ्यांची मने खूप सांभाळली
आज स्वतःच मन सावरावसं वाटतं...

नियतीशी खूप झगडत राहिले शांतपणे
आज नियतीशी थोडं भांडवसं वाटतं...

जीवनाचा प्रत्येक नवा अध्याय उलगडून पहावस वाटतं
आज नव्याने आयुष्य मला जगावस वाटतं...

वाऱ्याप्रमाणे आज मला बेधुंद व्हावसं वाटतं
समुद्राच्या लाटांप्रमाणे जीवनाला सामर्थ्याने तोंड द्यावस वाटतं...

आयुष्यचं प्रत्येक कोडं आज आनंदाने सोडवावस वाटतं
क्षणभर फुलपाखरू होऊन बागडावस वाटतं...

पुस्तकाप्रमाणे स्वतःला थोडं वाचवस वाटतं
आज थोडसं वेडं होऊन जगावसं वाटतं...

दुसऱ्यांची मने खूप सांभाळली
आज स्वतःच मन सावरावसं वाटतं...

नियतीशी खूप झगडत राहिले शांतपणे
आज नियतीशी थोडं भांडवसं वाटतं...

जीवनाचा प्रत्येक नवा अध्याय उलगडून पहावस वाटतं
आज नव्याने आयुष्य मला जगावस वाटतं...

वाऱ्याप्रमाणे आज मला बेधुंद व्हावसं वाटतं
समुद्राच्या लाटांप्रमाणे जीवनाला सामर्थ्याने तोंड द्यावस वाटतं...

आयुष्यचं प्रत्येक कोडं आज आनंदाने सोडवावस वाटतं
क्षणभर फुलपाखरू होऊन बागडावस वाटतं...

बासुरीतील सुंदर स्वर होऊन बेधुंद व्हावसं वाटतं
कारण आज मला थोडसं स्वतःला वाचावसं वाटतं...

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News