गंध तुझ्या ओंजळीतला

प्रसाद गोडांबे
Monday, 1 April 2019

राञ ही संपणार नाही 
मदन रंगी रंगूनी गेला
प्रीत ही बावरली अशी 
आणि गजरा कुस्करूनी गेला

गंध तुझ्या ओंजळीतल्या मोगर्याचा
आसमंत भारूनी गेला
हलकेच पांघरलेस तू मला
अन श्वास श्वासात गुंतूनी गेला
           

रेशमी मिठीत तुझ्या आज
           ऋतू रंग सारे उधळूनी गेला
           धुंद तू अन धुंद मी
           चांद चांदणे शिंपूनी गेला

राञ ही संपणार नाही 
मदन रंगी रंगूनी गेला
प्रीत ही बावरली अशी 
आणि गजरा कुस्करूनी गेला
           

तू तशी आणि मी असा हा
            पाऊस पुन्हा बरसूनी गेला
            सुखांनी तृप्त श्वासांना
            पहाटवारा जोजवूनी गेला

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News