श्रावण सरी

सौ. सरोज
Thursday, 1 August 2019

निसर्गाच्या सप्तरंगांची 
उधळण पाहून ,
मनाचा पिसारा सुंदर फुलला...
झुळकन,सुळकन
 

"श्रावण"आला आहे,
जणू वर्दी आली...
चौफेर पसरलेल्या,
कोवळ्या उन्हाचे,
पिवळे, तांबूस रुपाने जणू,
मनाला विलक्षण,
मोहिनी घातली...
निसर्गाच्या सप्तरंगांची 
उधळण पाहून,
मनाचा पिसारा सुंदर फुलला...

झुळकन, सुळकन 
श्वास जणू,
त्या रंगातच रंगला...
हिरव्या, हिरव्या रंगांनी सजलेलं,
हिरव हिरवं गार वेलींच शेत,
पाहून जीव गुंतला अन् उलघडला..
अन् बारीक बारीक सरींचा मेघ...
-हदयामध्ये विरघळला...

असा खेळ पाहाताना,
अचानक  ऊन सरले,
नभ मेघांनी दाटले..
मन मोहरून खुदकन हसले....
जीव वा-यावरती फिदा झाला...
भान हरपले...,
श्वासही हसले...
तृप्तीने नेत्रही भरले...
शब्द आज ओठांवरच,
अडखळले...

निसर्ग जणू हिरे, माणके,
पाचू च्या रूपात आला...
झोके घेत घेत...,
प्रत्येकाच्या मनाचा ठाव घेत घेत...,
सुंदर साजरा श्रावण आला...
मन मोराचा पिसारा...
असा सुरेख फुलला...
हिरवागार प्रसन्न 
श्रावण आला...

अशा या श्रावण सरींनी,
मनाचा ठाव घेतला..

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News