हवी हवीशी वाटणारी ती...

योगिता सानप (यिनबझ)
Tuesday, 2 July 2019

एक तरी मैत्रिण अशी हवी
जरी न बघता पुढे गेली तरी
मागून आवाज देणारी
आपल्यासाठी हसणारी
वेळप्रसंगी अश्रूही पुसणारी
स्वत:च्या घासातला घास
आठवणीने काढून ठेवणारी
वेळ आली की आपल्या 
वेड्या मैत्रिणीची समजूत काढणारी
वाकडं पाऊल टाकताना मात्र 
मुस्काटात मारणारी
यशाच्या शिखरावर आपली
पाठ थोपटणारी
सगळ्यांच्या गळक्यात 
आपल्याला सैरभैर शोधणारी
आपल्या आठवणीने 
आपण नसताना व्याकूळ होणारी
खरंच अशी एकतरी 
आपली जिवाभावाची
मैत्रिण हवी, जी आपणांस हवी हवी वाटावी

एक तरी मैत्रिण अशी हवी
जरी न बघता पुढे गेली तरी
मागून आवाज देणारी
आपल्यासाठी हसणारी
वेळप्रसंगी अश्रूही पुसणारी
स्वत:च्या घासातला घास
आठवणीने काढून ठेवणारी
वेळ आली की आपल्या 
वेड्या मैत्रिणीची समजूत काढणारी
वाकडं पाऊल टाकताना मात्र 
मुस्काटात मारणारी
यशाच्या शिखरावर आपली
पाठ थोपटणारी
सगळ्यांच्या गळक्यात 
आपल्याला सैरभैर शोधणारी
आपल्या आठवणीने 
आपण नसताना व्याकूळ होणारी
खरंच अशी एकतरी 
आपली जिवाभावाची
मैत्रिण हवी, जी आपणांस हवी हवी वाटावी

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News