Total 1 results
सिझेरियन हा प्रसूतीचा शेवटचा पर्याय. मात्र आजकाल पहिली प्रसूती असो वा दुसरी प्रसूती; सिझेरियनचा पर्याय सर्रास स्वीकारलेला दिसतो....