Total 2 results
पुण्यापासून २० मैलावर वसलेले चाकण पूर्वीचे खेडेगावा तर सध्याचे वाहन उद्योगाने प्रचंड विस्तारते शहर. चाकण मध्ये दोन्ही पैकी...
एखाद्याचे तोंड उघडायचे असेल तर त्याचे नाक दाबावे लागते. तसेच वारंवार पटवून देऊनही जर दुचाकीस्वार हेल्मेट घालण्याची सवय करून घेत...