Total 4 results
१. या जिल्ह्यांतील १७ तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या दरम्यान १२२ दिवसांमध्ये पडणाऱ्या पाऊसापैकी ५० टक्क्यापेक्षा जास्त पाऊस...
कोल्हापूर - जिल्ह्याचे राजकारण करायचे असेल तर ते सरळपणाने करता येत नाही. यासाठी पाठीराख्यांची फौज उभी करावी लागते. ही फौज उभी...
प्राचार्य भानुदास सावे १९५५ मध्ये डॉ. जे. पी. नाईक व व्ही. टी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण विद्यापीठाचा ध्यास घेऊन...
कलानिधीगड  कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दक्षिणेस चंदगड तालुक्यातील आटोपशीर आकाराचा थोड्याशा सुस्थतीतील तट, बुरुज, देखणे प्रवेशदवर घनदाट...