Total 1 results
घ्या जेवढा पाहिजे तेवढा घ्या  स्वतः स्वतःचाच बडवून ऊर,  जरा इकडेही लक्ष द्या साहेब आमच्या भागात आलाय महापूर॥ कसला म्हणायचा हा...