Total 1 results
काटेरी पण तुझ्या घराचा मला भावला रस्ता युगेयुगे मी चालत आहे पुरून उरला रस्ता दर्शन घ्याया प्रभो निघालो, अर्ध्यातच मी थकलो श्वास...