Total 2 results
मी  मूळची मुंबईची. माझे शिक्षण अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे येथे झाले. पुढील शिक्षण घेण्याकरिता मी बॉस्टनला गेले. माझे आईबाबा दोघेही...
बॉम्बे डॉकमध्ये घडलेल्या त्या भयंकर धमक्याला आज ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. १४ एप्रिल१९४४ ला लागलेल्या त्या भीषण आगीत ८०० ते १३००...