Total 1 results
राज्यात सततचा दुष्काळ पडत आहे. आर्थिक टंचाई असली तरी कर्ज काढून भव्य लग्न करण्याकडे जनतेचा कल असतो. बहुतांश मंडळी लग्न थाटामाटात...