Total 17 results
Total: 248 जागा   पदाचे नाव & तपशील: पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या  1 लेखापाल 03 2 तालुका समुह संघटक  01 3 समुपदेशक  27 4...
Total: 126 जागा पदाचे नाव & तपशील:  पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या 1 नेफ्रोलॉजिस्ट 01 2 कार्डिओलॉजिस्ट 01 3 ऍनेस्थेटिस्ट 08 4...
Total :- 54 जागा पदाचे नाव & तपशील :-  पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या  1 स्टाफ नर्स  05 2 तालुका सिकलसेल सहाय्यक  01 3 वैद्यकीय...
Total: 33 जागा पदाचे नाव & तपशील:  पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या  1 वैद्यकीय अधिकारी 06 2 स्टाफ नर्स 25 3 प्रोजेक्ट को-...
Total :-  12001 जागा  पदाचे नाव :-  शिक्षक  व्यवस्थापन संस्थेची संख्या पद संख्या  जिल्हा परिषद 25 5152 महानगरपालिका 11 563...
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या ११ जागाशैक्षणिक पात्रता – उमेदवार स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविका आणि शासकीय नियमाप्रमाणे...
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या १० जागाशैक्षणिक पात्रता – उमेदवार स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविका आणि शासकीय नियमाप्रमाणे...
कंत्राटी ग्रामसेवक पदांच्या ३८ जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार ६०% गुणांसह बारावी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकी पदविका किंवा...
औषध निर्माता पदाच्या ३ जागाशैक्षणिक पात्रता – उमेदवार बी.फार्मसी किंवा डी.फार्मसीआणि शासकीय नियमाप्रमाणे संगणक अर्हता धारक असावा...
Total :- 12001 जागा  पदाचे नाव :-  शिक्षक  व्यवस्थापन संस्थेची संख्या पद संख्या  जिल्हा परिषद 25 5152 महानगरपालिका 11 563...
कंत्राटी ग्रामसेवक पदांच्या १४ जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार ६०% गुणांसह बारावी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकी पदविका किंवा...
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या १५ जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविका आणि शासकीय नियमाप्रमाणे...
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या २४ जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविका आणि शासकीय नियमाप्रमाणे...
कंत्राटी ग्रामसेवक पदांच्या २० जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार ६०% गुणांसह बारावी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकी पदविका किंवा...
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या २० जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविका आणि शासकीय नियमाप्रमाणे...
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या ३३ जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविका आणि शासकीय नियमाप्रमाणे...
जिल्हा परिषदांतील विविध पदांच्या १३५७० जागा अहमदनगर ७२९ जागा, अकोला २४२ जागा, अमरावती ४६३ जागा, औरंगाबाद ३६२ जागा, बीड ४५६ जागा,...