Total 1 results
‘‘डॉक्‍टर, तुमचा हातगुण चांगला आहे.’’ ‘‘डॉक्‍टर, तुम्ही गोड बोललात आणि मी बरा झालो.’’ ‘‘तुमच्या एका इंजेक्‍शनने मी ठणठणीत झालो...