Total 3 results
मुंबई - मुंबई विद्यापीठात अनेक वर्षांपासून हंगामी तत्त्वावर आणि तुटपुंज्या पगारावर राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांएवढा...
भारतात असा एक विद्वान होता त्यांच्या शिक्षणाबद्दल वाचून थक्क व्हाल...कारण एकच माणूस डॉक्टर होता, तो वकिलही होता, तो आयपीएस म्हणजे...
नागपूर - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे मुख्य प्रशासकीय इमारत आणि विद्यापीठ परिसरात दिव्यांगांसाठी सुविधांचा अभाव...