Total 3 results
नऊ महीने नऊ दिवस सोसल्यास तु कळा अखंड परिश्रमाने जन्म दिला तु बाळा मी जगात येण्या आधी तु सोसल्या इतक्या वेदना इतक सोसुन ही तुला...
आई म्हणायची 'श्री' लिहावे, नव्या पानावरती, वापरावी नवी वस्तू, कुंकू लावल्या वरती. आई म्हणायची संध्याकाळची, झोपी जातात झाडे, अजून...
दिले सुखाचे सुवर्ण क्षण का? रुतती आता होउन आठव कशास त्याची वाट बघावी? जे घडणे आहेच असंभव कधीच नव्हत्या ऊंच अपेक्षा, नकोत तारे...