Total 2 results
काहीतरी वेगळं करायचंय, जे आधी कुणी केलं नाही! असं जवळपास सगळ्यांनाच वाटत असतं. मी ही त्यातलाच एक. पण करायचं काय? एक दिवस...
महाराष्ट्र ही साधु-संताची आणि महामानवांची भुमी आहे, असं म्हटले जाते. कारण या भूमित अनेक महामानवांचा व महापुरुषांचा जन्म झाला आहे...