Total 1 results
तू भेटलीस तेव्हा  मी बोललोच नाही तू भेटतेस तेव्हा  माझे असेच होते... सुरेश भटांचा हा शेर प्रेमात पडलेल्या अनेक ह्रदयांची भावना...