तो क्षण...

सौ. नेहांकी अरविंद
Wednesday, 14 August 2019

पावसाचे थेंब गालावर पडताच
तुझी आठवण येऊन मन चिंब भिजते
आणि हातातील भाजीची पिशवी
पाहताच पाऊले भरभर टाकुन घराकडे वळते.

पावसाचे थेंब गालावर पडताच
तुझी आठवण येऊन मन चिंब भिजते
आणि हातातील भाजीची पिशवी
पाहताच पाऊले भरभर टाकुन घराकडे वळते.

मधुर गीते कानावर पडताच
तुझा स्पर्श जाणवतो
कुकरच्या शीटीने मात्र
पुन्हा तु लांब जातोस.

मुलाला बागेत फिरवत असताना
कुणी प्रमी युगल नजरेस पडते,
त्यांच्यात मी तुला नी स्वत:ला पाहते.
मुलाच्या रडण्याचा आवाज
येताच ते आभासी द्रुश्य सद्रुश होते.

फुलांचा सुगंध आला की तु
आणलेला गजरा आठवतो.
लसणाच्या फोडणीने तो
सुवास नेहमीच विरळ होतो.

वाटे मज एकदा तुझ्याशी बोलावे.
मन भरुन एकदा तुला पहावे
    दारावरची बेल वाजताच "हे"
समोर येतात आणि वाटते
तुला विसरावे... तुला विसरावे
    
                            

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News