खरंच सगळं विसरला असेल का तो..?

सायली कदम (यिनबझ)
Saturday, 15 June 2019

सगळं एवढ्या लवकर... ते लेट नाईट कॉल्स, ते रोजचं बोलणं - भेटणं सगळं विसरला असेल का?

हो माहीत आहे, सगळं संपलं आहे आमच्यात.. नाही बोलत आता आम्ही. कॉल केव्हांचेच ब्लॉक झाले आहेत, मेसेज पण नाही करत आता आणि प्रोफाइल पण दिसत नाहीत आहेत.

पण कधी कधी विचार येतात मनात की खरचं सगळं विसरला असेल का तो... सगळं एवढ्या लवकर... ते लेट नाईट कॉल्स, ते रोजचं बोलणं - भेटणं सगळं विसरला असेल का? का तो पण माझ्या आठवणी अशाच बसून पाहत असेल? हो, पण ते सगळं तेव्हा असेल तर त्याने पण माझ्यावर मनापासून प्रेम केलं असेल.

आमची ती पहिली भेट आठवत असेल का त्याला? त्याच्या डोळ्यासमोर पण ते दृश्य तयार होत असेल का? अलगद त्या डोळ्यातून अश्रू पडत असतील का?

ते लपून लपून भेटणं आणि हळूच मला ओरडणं विसरला असेल का तो? माहीत आहे सगळं परत पहिल्यासारख नाही होणार.. पण मला आठवणीत जगायला खूप आवडतं.

कारण काही क्षण खूप भारी होते. आपल्या भेटीच्या त्या आठवणी त्याने गॅलरीमधून डिलिट केले असतील तरी मनाच्या गॅलरीमधून कसे डिलिट करशील?
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News