तू होशील का कायमची सोबती

सुरज पाटील
Monday, 1 July 2019

होताना दूर सखे तुझ्यापासून 
डोळ्यातले निढळले अश्रू वेगाने,
गिरवले धडे तूझ्या प्रेमाचे

होताना दूर सखे तुझ्यापासून 
डोळ्यातले निढळले अश्रू वेगाने,
गिरवले धडे तूझ्या प्रेमाचे
संपलय पुस्तक त्या विरहाने...

मोहरुन तो फुलांचा बाग जसा
तसा मी पण बहरतो पाहून तुला, 
फुल होऊन मरण पावलो जरी मी 
तरीही सुगंध देशील ना मला...

पाऊस होऊन तू आकाशातला 
माती होतो मी भिजणारी तुझी,
आता होतो मी डोळ्यातला पाऊस
तू होशील का कायमची सोबती माझी...

अशी अबोल तू होऊ नकोस
दूर गेल्यावर तुला नसेल कुणी ऐकायला,
एकांतात बोलशील तू स्वतः शी 
पण कोण राहील तेथे मला सावरायला...

प्रिये तु इतकी नाजुक साजुक 
जणू मोरपंखी सहवासी लीबास तुझा,
राधा तू वेडी होशील माझी पण 
स्वत:चा कृष्ण होईल का माझा...

आठवणींच्या वाटेवर सोडून तुला
तुझ्यापासून होणार नाही दुजा,
गाठ प्रेमाची बांधुन आपल्या होउ आपण
तू " हीर" माझी मी "रांझा" तुझा...

हो फुल मनासारख तू ,सुगंध मी होतो
हो श्रावण पाऊस तू ,भिजुनी मी जातो,
हो शब्द ओठातले तू, कविता मी नयनांनी गातो 
हो माझा जीव हृदयातला तु ,तुला कवेत मी घेतो...

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News