मला ही वाटतय मुक्त व्हावं 

अशोक
Wednesday, 12 June 2019

तर कधी पुन्हा तिला
साद घालावी 
मनात बोचत राहिलेलं शल्य
बोलून दाखवाव कुठली ही
भीती न बाळगता

बांधला  गेलोय 
जणू साखळ  दंडानि
एखादा कैदी बांधावा अगदी तसा

मला ही वाटतय मुक्त व्हावं 
आणि विहार करावा ह्या आकाश्यात आणि
बेफाम होऊन  उडाव

जे राहून गेलंय 
ते सर्व करावं, अगदी मनसोक्त
कुठली ही तमा न बाळगता

फेसळणार्या समुद्राच्या लाटा वर
स्वार व्हावं 
तर कधी त्या  न पाहिलेल्या
डोंगर कड्यावर बसून
गीत गुणगुणाव

तर कधी पुन्हा तिला
साद घालावी 
मनात बोचत राहिलेलं शल्य
बोलून दाखवाव कुठली ही
भीती न बाळगता

पुन्हा अनवाणी फिरावी 
ती रान आणि त्या काळ्या
मातीत अगदी, चांदण्या मोजत मोजत त्या चंद्रा कडे पाहत
निजाव त्या मातीत

पण बांधला गेलोय  त्या
न सुटणाऱ्या घट्ट  अश्या बेडीत
जणू कैदी जकडून  ठेवावा एखादा

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News