तुझं प्रेमच मला उमजत नाही 

प्रसाद गोडांबे
Monday, 1 April 2019

विश्वास आहे तुझ्यावर तरीही 
माझ्याच प्रेमाची आस तुलाही 
तुझं प्रेमच मला फक्त उमगतं
अन तुझ्या ठाई ठाई दिसतं

तुझं प्रेमच मला उमजत नाही 
आहे म्हणावं तर दिसत नाही 
     माझी कायम तुझ्या भोवती रुंजी
     तू मात्र दुसरी कडेच बीजी..
     काय समजावे कळतच नाही 
     तुझं प्रेमच मला उमजत नाही
माझ्या पेक्षा तो आहेच लकी
त्याच्या पुढे माझी ती काय लायकी
तो असता माझं अस्तित्वचं नाही 
तुझं प्रेमच मला उमजत नाही
    तो असता पापणी न लवते
    मी असता गाढ झोप लागते 
    बाजूला आहे मी हे स्वप्नीही नाही
    तुझं प्रेमच मला उमजत नाही
विश्वास आहे तुझ्यावर तरीही 
माझ्याच प्रेमाची आस तुलाही 
तुझं प्रेमच मला फक्त उमगतं
अन तुझ्या ठाई ठाई दिसतं
घाबरू नको तो दुसरा तिसरा कुणी नाही
हाच तो तुझा मोबाइल आहे
त्याला थोडे सार बाजूला
बहर येईल आपुल्या प्रीतीला

                      

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News