किती समजावू तुला...

स्वाती
Sunday, 18 August 2019

तुटून जाती ताणता 
कुठलीही बाब रे,
शब्द अबोल झाले माझे
तुला समजवतांना रे...

शब्द ही संपले माझे
परी तुला न मी कळले,
नकोच शब्द आता 
भावनेत तू समजुन घे...

उलगडले सारे बंध मी
मोकळी कधीच झाले रे,
तुलाच ना कळले माझ्या
भावनेचे अर्थ सारे ते...

तुटून जाती ताणता 
कुठलीही बाब रे,
शब्द अबोल झाले माझे
तुला समजवतांना रे...

कुठलाच स्वार्थ नव्हता
ना कुठली इच्छा रे,
दूर मी जाई अवचीत
ना तू मला ओळखले रे,
परी आठवणीत मी 
तुझ्या उरेल का रे...

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News