काट्यांनीही फुलावं फुलांसारखंच...

अरुण वेधीकर
Monday, 17 June 2019

फुलांसारखंच काट्यांनाही, फुलावंसं वाटलं
शेतावरचं कुंपण सोडून पळावंसं वाटलं..
टोचणं, खुपणं, सलणं विसरावंसं वाटलं
न कळणारं उमलणंही जाणावंसं वाटलं...

फुलांसारखंच काट्यांनाही, फुलावंसं वाटलं
वाऱ्यावरती झुलावं नि दरवळावंसं वाटलं..
रंग रसानं पाखरांनाही भुलवावंसं वाटलं
थेंबन् थेंब दंहिवराचा टिपावंसं वाटलं...

फुलांसारखंच काट्यांनाही, फुलावंसं वाटलं
पुतळे आणि मूर्तींवरती मिरवावंसं वाटलं..
सुंदरींच्या बटांमधूनही नटावंसं वाटलं
सगळ्या सण सोहळ्यामधून रमावंसं वाटलं...

फुलांसारखंच काट्यांनाही, फुलावंसं वाटलं
शेतावरचं कुंपण सोडून पळावंसं वाटलं..
टोचणं, खुपणं, सलणं विसरावंसं वाटलं
न कळणारं उमलणंही जाणावंसं वाटलं...

फुलांसारखंच काट्यांनाही, फुलावंसं वाटलं
वाऱ्यावरती झुलावं नि दरवळावंसं वाटलं..
रंग रसानं पाखरांनाही भुलवावंसं वाटलं
थेंबन् थेंब दंहिवराचा टिपावंसं वाटलं...

फुलांसारखंच काट्यांनाही, फुलावंसं वाटलं
पुतळे आणि मूर्तींवरती मिरवावंसं वाटलं..
सुंदरींच्या बटांमधूनही नटावंसं वाटलं
सगळ्या सण सोहळ्यामधून रमावंसं वाटलं...

फुलांसारखंच काट्यांनाही, फुलावंसं वाटलं
रोज नव्या कळ्यांमधून जन्मावंसं वाटलं..
'काट्यानंच काटा' वगैरे हटवावंसं वाटलं
हिरव्याकंच गवतामधून डुलावंसं वाटलं...

फुलांसारखंच काट्यांनाही, फुलावंसं वाटलं
सुगंधाचं आगळं मोहोळ हुंगावंसं वाटलं..
कसं असेल कोमेजणंही बघावंसं वाटलं
निर्माल्याच्या रूपानं डुंबावंसं वाटलं...

फुलांसारखंच काट्यांनाही, 
फुलावंसं वाटलं...फुलावंसं वाटलं !

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News