सत्कार

धनंजय आपटे
Friday, 5 April 2019

सत्कार असू नये देणे
सत्कार असू नये घेणे
सत्कारात असू नये
कुठलेही मागणे
 

सत्कार असू नये देणे
सत्कार असू नये घेणे
सत्कारात असू नये
कुठलेही मागणे
सत्काराने चढू नये

सत्काराविना कुढू नये
खरे सांगायचे तर कुणीही
सत्कारांमध्ये गढू नये
सत्कार समजू नये सुरवात

सत्कार समजू नये शेवट
सत्कारांमध्ये मांडू नये
आपल्या जीवनाचा बोलपट
सत्कार असावे नम्र

सत्कार असावे अभिमानी
सत्काराची झालर असावी
मात्र प्रत्येकाच्या जीवनी
सत्कार करण्यासाठी 

लागते मनाचे मोठेपण
सत्कार घेतांना मात्र
गुंडाळून ठेवावे शहाणपण
सत्कारात शोधू नये

कुणी कुणाचा आत्मा
सत्कार करणारा मात्र
समजावा नेहमी परमात्मा
सत्कार करावा कार्याचा

सत्कार करावा शौर्याचा
सत्कार करावा खरे तर
पराक्रमी आर्याचा

आजकालचे सर्व सत्कार 
असतात सगळे राजकारणी
निस्वार्थी केलेला सत्कारच
लागतो खरा सत्कारणी

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News