भावनाहीन ओंजळ

गणेश भागोजी गायकवाड
Tuesday, 13 August 2019

गुण्यागोविंदाने आला असतास तं काय रं बिघडलं असतं.
केली असती ओवाळणी आणि विचारपूस,
पाहुणचार करायला ठेवलीस तरी कुठं मूस.

तू कितीबी रडव ते बघून घेईन काळ.
मी अश्रूंना उपळी फोडू देणार न्हाय,
अन तुझ्या शिंतोडयांत भर घालणार न्हाय.
एवढं काय केलं होतं रं तुझं वाकडं.
 
पोरासोरानी निरोप धाडला,
तुझा तर भलताच रुबाब वाढला.
माझ्या कुशीत  लेकरं आनंदानं नांदत होतीत.
तू मातर तिथंबी हात घातलास, 

समदी कार्टीपोर्टी झोडपून नेलीस इतका तू मातलास.
गुण्यागोविंदाने आला असतास तं काय रं बिघडलं असतं.
केली असती ओवाळणी आणि विचारपूस,
पाहुणचार करायला ठेवलीस तरी कुठं मूस.

एक खांदशी बैल तू तिथंच तुझी आपट.
एकीकडं गाडून घेतलंस तर दुसरीकडं झालास न्हवसा,
तुझं आता तोंड काळं करून निघून जा कैदशा.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News