डॉक्टर डे: स्वतःसाठी नाही, दुसऱ्याच्या दुःख निवारणासाठी

डॉ. संदीप क्षीरसागर, सातारा
Monday, 1 July 2019

शरीर अन मनाच्या... 
घाव दुरूस्तीसाठी 
"X" फॅक्टर... 
मी असतो... 

निराकरणासाठी
आयुष्याचऽ बजेट 
तु आखतोस.. 
पण... 
तुझ्या कोलमडलेल्या 
शरीराचऽ बजेट 
मी आखतो... 

घुसमटणाऱ्या श्वासचऽ... 
अन.. 
चुकलेल्या ठोक्याचऽ समतोल
मी राखतो... 

तु... 
बिघडवतोस... 
मी दुरूस्त करतो.. 

तु.. 
ढासळवतोस... 
मी सावरतो... 

चुकलेल्या... 
मनाच्या वेलीला 
झाडासारखा आधार... 
मी देतो... 
अस्वस्थ मनाला... 
शांततेचा अन स्वास्थ्याचा मार्ग... 
मी दाखवतो... 

लहानांसाठी... 
नुसता डॉक्टरच नाही... 
अॅक्टरही असतो... 

शरीर अन मनाच्या... 
घाव दुरूस्तीसाठी 
"X" फॅक्टर... 
मी असतो... 

शेवटी... 
स्वतःच्या सुखासाठी.. 
नाही पण... 
तुझ्या दुःख.. 
निराकरणासाठी.. 
मी एक "डॉक्टर" मात्र असतो.

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News