एकदा तरी येऊन जा...

सुनीता सुकाटे
Thursday, 27 June 2019

तु दिलेली जखम आता भरली असली जरी,
त्यावेळची सल अजुन तशीच आहे,
ती घेऊन जा.

पाकळ्या विखुरल्या होत्या वाऱ्यावर,
मनाची दुभंगलेली कळी अजुन तशीच आहे,
ती घेऊन जा.

तु बनवलं होतंस तुझं अवकाश माझ्या आत,
न भरून येणारी पोकळी अजुन तशीच आहे,
ती घेऊन जा.

एकटीच चालताना आयुष्यात मी मात्र दमले आहे,
कानात तुझ्या श्वासांची लय तशीच आहे,
ती घेऊन जा.

तु दिलेली जखम आता भरली असली जरी,
त्यावेळची सल अजुन तशीच आहे,
ती घेऊन जा.

पाकळ्या विखुरल्या होत्या वाऱ्यावर,
मनाची दुभंगलेली कळी अजुन तशीच आहे,
ती घेऊन जा.

तु बनवलं होतंस तुझं अवकाश माझ्या आत,
न भरून येणारी पोकळी अजुन तशीच आहे,
ती घेऊन जा.

एकटीच चालताना आयुष्यात मी मात्र दमले आहे,
कानात तुझ्या श्वासांची लय तशीच आहे,
ती घेऊन जा.

समाज आघातांनी नीबर झालीय कातडी आता,
पण शहारलेल्या क्षणांची याद तशीच आहे,
ती घेऊन जा,
एकदा तरी येऊन जा.

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News