बालपण...

योगिता सानप(यिनबझ)
Monday, 29 July 2019

एकदा सहज लोकल ने प्रवास करत होते. तेव्हा ऐका चिमुकलीची तिच्या बाबांसोबत चाललेली बडबड ऐकु येऊ लागली. तेव्हा माझं लक्ष अचानक त्यांच्या कडे गेलं तुम्ही मम्मी ला असं बोला , मी मम्मी ला असं सांगते. तुम्ही मम्मी ला खरं नका सांगु  मी पण मम्मीला खोटं खोटं सांगेन.  मम्मीची आपण मज्जा करु. असच  अगदी किंचीत ऐकु येत होत. तेव्हा त्यांच्यातलं बोलणं ऐकुण मी माझ्या बालपणात हरवुन गेले. माझ्या वडीलांसोबत देखील माझं असं बोलणं होत होतं. 

एकदा सहज लोकल ने प्रवास करत होते. तेव्हा ऐका चिमुकलीची तिच्या बाबांसोबत चाललेली बडबड ऐकु येऊ लागली. तेव्हा माझं लक्ष अचानक त्यांच्या कडे गेलं तुम्ही मम्मी ला असं बोला , मी मम्मी ला असं सांगते. तुम्ही मम्मी ला खरं नका सांगु  मी पण मम्मीला खोटं खोटं सांगेन.  मम्मीची आपण मज्जा करु. असच  अगदी किंचीत ऐकु येत होत. तेव्हा त्यांच्यातलं बोलणं ऐकुण मी माझ्या बालपणात हरवुन गेले. माझ्या वडीलांसोबत देखील माझं असं बोलणं होत होतं. 

तेव्हा त्यांच्यातलं बोलणं ऐकूण मला एक गोष्ट कळली बालपण किती निरागस असतं, एक न कळणारं कोवळ मन असतं  जशी वाटावी तशी बडबड करावी. पण काही दिवसात ते बालपण निघुन जातं. आणि आपण जबाबदारी च्या बेडीत अडकुन जातो. आणि आपलं ते बालपण काळाच्या ओघात हरवुन जातं. 

कधी मनालाही असं वाटतं ते बालपण परत भेटावसं ते जरी शक्य नसलं तरी कधी कधी आपण आपल्याच  विचारात असलो किंवा एखादे लहान मुलं पाहिली की आपण स्वत: भुतकाळाच्या बालपणीत हरवलो जातो. आणि आपण मनाशीच तेव्हा एक संवाद साधत असतो. खरं म्हटलं बालपण ते बालपण असतं. 

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News